Młodzież powinna spać dłużej

Szkoła przeszkadza młodzieży odpowiednio się wysypiać, ponieważ lekcje zaczynają się zbyt wcześnie – z reguły o godz. 8 rano. Tymczasem organizm nastolatków jest gotowy do zasypiania i wstawania przeciętnie aż o dwie godziny później niż organizm dzieci i osób dorosłych.
Czytaj więcej…

Zmiany klimatu zagrażają najmłodszym

Niemal wszystkie spośród żyjących obecnie na świecie dzieci, czyli 2,2 mld, są narażone na negatywne konsekwencje spowodowane zmianami klimatycznymi, takimi jak fale upałów, powodzie, cyklony, choroby, susze i zanieczyszczenie powietrza.
Czytaj więcej…

Najdalszy zakątek na Ziemi

Wyspy Tristan da Cunha leżące w południowej części Oceanu Atlantyckiego to najbardziej oddalony od innych siedlisk zamieszkany zakątek Ziemi. Od najbliższych sąsiadów dzieli je 2 tys. kilometrów, a do większego stałego lądu jest 2,8 tys. km.
Czytaj więcej…

Temperatura wody w niektórych rejonach Bałtyku jest w tym roku wyjątkowo wysoka. Pomiary wykonane 17 i 18 lipca br. wykazały, że w zatokach Fińskiej, Ryskiej i Kurońskiej miała 26,5, a nawet 28 stopni Celsjusza.
Czytaj więcej…